8.11.2019 21:30:11

“Ulusal İstihdam, Beceri Ve Eğitim Sempozyumu” Genel Müdürlüğümüzde Düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu”nun açılışı Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşti.

 

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında “Eğitimden Çalışma Hayatına Geçiş” temasıyla düzenlenen Sempozyumun açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Ahmet Koca, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Koca “Gençlerin iş gücüne katılım oranı son 10 yılda yüzde 38'den yüzde 48'e yükseldi

Açılışta konuşan Bakan Yardımcımız Koca, Sempozyumun çalışma hayatının tüm bileşenleriyle ilgili kayda değer sonuçlar vereceğinin altını çizerek,  gençlerin iş gücüne katılım oranının son 10 yılda yüzde 38'den yüzde 48'e yükseldiğine dikkat çekti.

 

İş gücü piyasasına yönelik araştırmalara göre, her 7 işverenden birinin eleman temininde güçlük yaşadığına dikkati çeken Koca, aynı araştırmada işverenlerin eleman temininde en önde gelen güçlük çekme nedenini, mesleki beceri ve tecrübe eksikliği olarak ifade etti.

 

Bakan Yardımcımız Koca, beceri uyumsuzluğunun iş arayanlarla işverenlerin eşleştirilmesi esnasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunun altını çizerek, beceri uyumsuzluklarının giderilmesi için doğru bir mesleki eğitim planlaması yapmanın çok paydaşlı bir ortak çabayı gerektirdiğini ifade etti.

 

Koca “İşbaşı Eğitim Programları gençlerin iş deneyimi kazanması için uygun şartları oluşturuyor”

Mesleki eğitimle ilgili, işveren kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alan ve uygulamaya ağırlık veren bir eğitim modelinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, İşbaşı Eğitim Programlarıyla gençlerin deneyim kazanması ve iş gücü piyasasına girmeleri için uygun şartların oluşturulduğunu aktardı.

 

Uzunkaya “Becerilerin geliştirilmesinde dijitalleşmenin tüm nimetlerinden istifade etmeliyiz”

Sempozyumda konuşan Genel Müdürümüz Uzunkaya, istihdam beceri eşleştirmesi meselesinin üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, “Sadece meslek sahibi olmak yeterli değildir. Günümüzde artık kişilerin birçok beceriyi bünyesinde barındırması gerekmekte. Buna göre istihdam politikalarının hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Becerilerin geliştirilmesinde dijitalleşmenin tüm nimetlerinden istifade etmeliyiz. Zaman israfından kurtulmalıyız.” dedi.

 

Uzunkaya İŞKUR olarak en önemli meselelerinden birinin işgücü piyasasının arzu ettiği niteliklerde insanı yetiştirmek ve beceri kazandırma çabası olduğunu kaydederek, bu doğrultuda hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü(MEGİP) ile güçlü bir eğitim programı başlattıklarını ve bu kapsamda kısa sürede 30 bin 25 kişinin mesleki eğitim aldığını belirtti.

 

Uzunkaya "Beceri Eşleştirme Sistemini 2020'de hayata geçireceğiz"

Genel Müdürümüz Uzunkaya ayrıca her yıl düzenli olarak yaptığımız İşgücü Piyasası Araştırmalarımız (İPA) verilerinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda işgücü piyasasının önemli aktörlerinden biri olan işverenlerin beceri, nitelik, pratik uygulama, mesleğin gerektirdiği iş birliği, tutarlılık ve işlerinde sebat gösterme gibi beklentileri olduğunu hatırlattı. Uzunkaya, 2020 yılında İŞKUR tarafından hayata geçirilecek Beceri Eşleştirme Sistemi ile piyasanın ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli adım atılmış olacağını kaydetti.

 

Sempozyumda konuşan bir diğer isim de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar oldu. İstihdam piyasaları çok dinamik piyasalardır, bu piyasada en önemli faktörlerden biri üniversitelerdir diye belirten Karapınar, “Üniversite olarak işgücü piyasasının nabzını kontrol ediyoruz, eğitimlerimizi programlarımızı da buna uygun hale getirmeye gayret ediyoruz. Sonuç olarak bizim çıktılarımız istihdam piyasalarının girdileri haline geliyor. Biz bu girdi-çıktı ilişkisinde üniversiteler olarak çok önemli bir rol üstleniyoruz. Özellikle öğrencilerimizi uygulamaya yönlendirmemiz bakımından biz bu rapora çok kıymet veriyoruz ve yakından takip ediyoruz.” dedi.

 

ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak ise konuşmasında "Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleştirme Araştırması"nın ülkede nitelikli istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedeflerine uygun olarak yapıldığını söyledi. İş gücü piyasasında var olan uyumsuz eşleşme sorunlarının tespitinin önemine işaret eden Şenocak, iş gücü piyasasının arz ve talep yönünün yapılan araştırma içerisinde ele alındığını aktardı. Araştırmadaki bulgulara ilişkin bilgi veren Şenocak, nitelik ve beceri uyumsuzluğu ele alındığında beceri uyumsuzluğunun daha çok öne çıkan bir sorun olduğunu ifade etti.

 

İki gün sürecek sempozyum kapsamında “Genç Nüfusun Eğitim ve İstihdam Durumu, Çalışma Hayatında Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Endüstri 4.0 ve Teknolojik Dönüşüm, Çalışma Hayatında Kuşaklar Arası Farklılık, Dezavantajlı Grupların İstihdamı” konuları ele alınacak.