16.11.2022 12:33:32

2023/1. Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları Başladı!

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Aşağıda yer alan Başvuru Rehberlerine göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri:

- 2023 Yılı 1. Dönem Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Rehberi (.pdf),

- Engelli Hibe Desteği Projesi Başvuru Kılavuzu (.pdf),

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 9 Aralık 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Diğer Projeler:

 

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)


- Beş Proje Türü İçin Proje Başvuru Rehberi (.pdf),

- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler (.doc),

- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler (.doc),

- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler (.doc),

- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler (.doc),

- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler (.doc),

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 9 Aralık 2022 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize iletmesi gereklidir.