4.06.2024 13:10:26

Proje Uygulama Birimi için Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı Hizmet Alımı Başvuru Süre Uzatımı

İlan Tarihleri : 20.05.2024  - 04.06.2024 (23:59:59)
Uzatılmış Başvuru Tarihi:  23.06.2024 (23:59:59)

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2) Kapsamında Uygulama Desteğine Yönelik Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı Hizmet Alımı Başvuru süresi 1’nolu zeyilname kapsamında 23.06.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

İşin Adı:  Proje Uygulama Birimi için Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı

İLGİ BEYANI TALEBİ

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay tarafından uygulanan, Dünya Bankası tarafından yönetilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Projenin amacı, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS), Uluslararası Koruma Statü ve Başvuru Sahipleri (UK)  ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY-ESSN) programı faydalanıcılarının işgücü piyasasına geçişlerinin desteklenmesidir.
Proje kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanlığında proje kapsamında Aktif İşgücü Piyasası Programlarının izlenmesine yönelik uygulamaların çalıştığı bilgisayar sistemlerinin tasarımı, kurulumu, bakımı, kesintisiz ve sağlıklı çalışması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Kurumun diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu için gerekli koordinasyonun sağlanması hususlarında teknik danışmanlık sunmak üzere 1 (bir) Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanının görev almasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Pozisyona ilişkin iş tanımına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılmaktadır.
Referans No: FRIT2.CS-2.2.02-G - Ek-1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı (1 kişi) 

IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nin (Temmuz 2016 tarihli Kasım 2017, Temmuz 2018 ve Kasım 2020'de revize edilen) Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14 numaralı paragrafını ilgili Danışmanların dikkate alması gerekmektedir.
Danışman Dünya Bankası’nın Danışman Kılavuzlarında belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi Yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ VE İLETİŞİM
Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe özgeçmişlerin en geç 23.06.2024  tarihinde saat 23:59:59’a kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM  DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42 Yenimahalle / Ankara / Türkiye
e-mail: proje.ilanbasvuru@iskur.gov.tr
Tel: +90 312 216 39 17