24.03.2023 12:35:54

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Sonuç Duyurusu

Kurumumuz merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 06-07.03.2023-09-10.03.2023 tarihleri arasında yapılan İstihdam Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavını Asil ve Yedek olarak kazananların listesi aşağıda yer almaktadır.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenip itiraz süresinin bitimini takip eden en geç 7 (yedi) gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Liste için tıklayınız.