5.04.2023 12:39:23

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Nihai Sonuç Duyurusu

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 30/12/2022 tarihinde Kurumumuz web sayfasında yayımlanan 10 İstihdam Uzman Yardımcısı alımına başvuran ve yapılan sözlü sınav sonucu asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 05.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) şahsen getirmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 19.04.2023 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan süresi içinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylar için duyuru yapılacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)


İSTENİLEN BELGELER
1. Dilekçe
2. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)
5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet, dijital ortamda doldurulacaktır)
6. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü)
7. Başka Kamu Kurumunda çalıştığına dair resmi yazı (Başka Kamu Kurumunda çalışanlar için)

İstihdam Uzman Yardımcısı Ek Nihai Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız.