15.06.2023 16:39:48

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Ön Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Kurumumuz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, 125 Sözleşmeli Büro Personeli alımına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) aracılığıyla Kariyer Kapısı üzerinden online olarak başvuran ve ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS (B) grubu puan sıralaması ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle ön değerlendirme işlemleri yapılmıştır. Başvuru yapan tüm adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden ön değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

Adaylar ön değerlendirme sonuçlarına varsa itirazlarını, ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) yapacaklardır. Dilekçelerini 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırmayanlar ile itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup e-posta veya faks ile yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve yerleşmeye hak kazanan asıl adayların teslim etmeleri gereken belgeler ile diğer hususlar Kurumumuz internet adresinden ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.